Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects AB (Delta) äger via ett intressebolag, Delta Environmental Projects Inc. (Philippines) Delta PHI, rättigheter att med miljövinster för regionen utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där företaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden.

Floderna som används som transportleder kan genom avlägsnandet av överflödigt sandmaterial förbättras. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför positiva till det arbete som Delta avser att utföra. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och sand för byggmaterial.

Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 23 juni 2022

2022-05-30

Läs mer »

Bokslutskommuniké för jan - dec 2021

2022-04-27

Läs mer »

Delårsrapport jan - juni 2021

2021-09-29

Läs mer »

Årsredovisning 2020

2021-07-02

Läs mer »

Revisionsberättelse

2021-07-02

Läs mer »

Bilder från verksamheten