Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Välkommen till Delta Environmental Projects

Delta Environmental Projects AB (Delta) äger via ett intressebolag, Delta Environmental Projects Inc. (Philippines) Delta PHI, rättigheter att med miljövinster för regionen utvinna byggmaterialprodukter i Filippinerna.

I områden där företaget är verksamt, uppstår ofta översvämningar i floderna på grund av den ansamlade eroderade sanden. Översvämningarna sker framförallt under monsunperioden och påverkar lokalbefolkningen med dödsfall och stora sakskador. Det är därför viktigt att överflödig sand tas bort från floderna, så att vattenflödena regleras även under monsunperioden.

Floderna som används som transportleder kan genom avlägsnandet av överflödigt sandmaterial förbättras. Samhället (regionala och lokala myndigheter) är därför positiva till det arbete som Delta avser att utföra. Ur flodmaterialet kommer det att utvinnas fyllnadssand (reclamation sand) och sand för byggmaterial.

Företaget betalar skatt och avgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Pressreleaser

Delta ajournerar årsstämman den 24 juni 2021

2021-06-24

Läs mer »

Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

2021-05-27

Läs mer »

Delårsrapport för perioden januari - juni 2020

2020-09-01

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018....

Läs mer »

Kallelse till årsstämma

2020-05-20

Delta Environmental Projects AB (publ) kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 17 juni 2020...

Läs mer »

Delårsrapport för perioden juli – december 2019

2020-03-10

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har....

Läs mer »

Pressmeddelande - Bokslutskommuniké år 2019

2020-03-10

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har....

Läs mer »

Bolagsstämmokommuniké - Årsstämma

2019-06-20

Delta Environmental Projects AB har den 18 juni haft årsstämma klockan 10.00...

Läs mer »

Delta Minerals ingått ett försäljningsavtal med Organic Market

2019-06-20

Initialt ska 50 000 ton per månad levereras, som ska öka till 100 000 ton per månad...

Läs mer »

Kallelse till årsstämma

2019-05-22

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019 klockan 10.00...

Läs mer »

Delårsrapport för perioden juli-december 2018

2019-03-14

"Intresset för sandmaterial till Indien är fortsatt stort. Vi tror oss ha hittat en site för de indiska leveranserna."

Läs mer »

Bilder från verksamheten