Delta Environmental Projects

– miljöprojekt i Filippinerna

Pressreleaser

Pressreleaser

Årsstämma 23 Oktober 2023

2023-10-23

Läs mer »

Årsredovisning 2022

2023-09-29

Läs mer »

Kallelse till fortsatt bolagsstämma 23 Oktober 2023

2023-09-26

Läs mer »

Årsstämma den 29 juni 2023

2023-06-30

Läs mer »

Kallelse till årsstämma 29/6 kl 09.00

2023-06-01

Läs mer »

Delårsrapport för perioden
januari – juni 2022

2022-10-10

Läs mer »

Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022

2022-06-28

Läs mer »

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

2022-06-28

Läs mer »

Kallelse till årsstämma 23 juni 2022

2022-05-30

Läs mer »

Bokslutskommuniké för januari-december 2021

2022-04-27

Läs mer »

Delårsrapport Jan-Jun 2021

2021-09-29

Läs mer »

Årsredovisning 2020

2021-07-02

Läs mer »

Revisionsberättelse

2021-07-02

Läs mer »

Kommunike från årsstämma 30/6 2021

2021-07-02

Läs mer »

Delta ajournerar årsstämman den 24 juni 2021

2021-06-24

Läs mer »

Kallelse till årsstämma för Delta Environmental Projects AB

2021-05-27

Läs mer »

Delårsrapport för perioden januari - juni 2020

2020-09-01

Läs mer »

Bolagsstämmokommuniké – årsstämma

2020-06-22

Läs mer »

Årsredovisning 2019

2020-06-18

Läs mer »

Kallelse till årsstämma

2020-05-20

Delta Environmental Projects AB (publ) kallar härmed till årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 17 juni 2020...

Läs mer »

Delårsrapport för perioden juli – december 2019

2020-03-10

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har....

Läs mer »

Pressmeddelande - Bokslutskommuniké år 2019

2020-03-10

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har....

Läs mer »

Bolagsstämmokommuniké - Årsstämma

2019-06-20

Delta Environmental Projects AB har den 18 juni haft årsstämma klockan 10.00...

Läs mer »

Delta Minerals ingått ett försäljningsavtal med Organic Market

2019-06-20

Initialt ska 50 000 ton per månad levereras, som ska öka till 100 000 ton per månad...

Läs mer »

Kallelse till årsstämma

2019-05-22

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019 klockan 10.00...

Läs mer »

Delårsrapport för perioden juli-december 2018

2019-03-14

"Intresset för sandmaterial till Indien är fortsatt stort. Vi tror oss ha hittat en site för de indiska leveranserna."

Läs mer »

Tidigare pressreleaser