Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Kunder & samarbetspartners

Kunder

För viktiga kommersiella centra i Filippinerna som Metro Manilla, Subic Bay, Clark och Cebu har efterfrågan på sand för byggverksamhet ökat kraftigt. Likaså har priset på dessa produkter ökat påtagligt. Förhandlingar för leveranser för några av dessa områden pågår. Sedan våren 2019 har stort intresse för Aparri uppkommit från flera entreprenörer verksamma med utbyggnaden av Hong Kong Airport. Aparri i norra Luzon är idealiskt belägen för att leverera fyllnadsmaterial till Hongkong och förhandlingar sker sedan mitten på våren med en viktig kund.

Likaså sker förhandlingar för södra Kina. Indien har tillkommit. Indien är ett av världens folkrikaste länder. Sand för byggmaterial är en knapp resurs med en god prisbild.

I sydostasienregionen har bolagets tidigare fokus legat främst på Singapore. Nu har Indonesien tillkommit som är ett av världens folkrikaste länder och som gränsar till Filippinerna i söder. Sedan april 2017 är Peninsula Reach agent med säte i Singapore, med kundkontakterna i bland annat Indonesien.

Agenter / Samarbetspartners

Peninsula Reach

Peninsula Reach representerar nu Delta i flera viktiga länder i Sydostasien. Peninsula Reach har sitt ursprung i finansverksamhet; med bland annat Mergers & Acqusitions och investeringar (noterat/onoterat). Peninsula Reach är verksamt inom olika branscher och sektorer såsom olja & gas och andra råvaror, detaljhandel, hotell, tillverkning och tech-industrin. Pensinsula Reach har varit aktivt i Indonesien i drygt tio år.

 

Peninsula Reach har även kontakter i södra Kina/Hongkong och flera av dessa är intresserade av Deltas produkter.

Peninsula Reach är en finansiell rådgivare inom M&A med verksamhet i Singapore, Hongkong och Jakarta. De har goda relationer med flera av Kinas större statligt ägda företag. Peninsula Reach har även etablerat företag och investerare till/från ett flertal länder; även i Europa och USA.

Saravanan

Andrew Tan

Två övergripande två tillstånd; ISAG och ECC krävs. ISAG (Industrial Sand & Gravel) kan liknas vid ett brytningstillstånd och möjliggör Bolagets verksamhet. ECC (Environmental Compliance  Certificate) beskriver de förutsättningar och miljöbegränsningar som gäller för Bolaget och kan liknas vid ett miljötillstånd. Det finns olika sätt för Bolaget att få tillstånd. Bolaget kan själv utveckla produktionsanläggningen och skaffa nödvändiga tillstånd eller ta del av redan befintliga tillstånd exempelvis genom avtal med markägare; sk 3:e partsavtal.