Delta Environmental Projects

– miljöprojekt i Filippinerna

Revision

Vid en extrastämma 2018 valdes Revideco AB som revisor i bolaget med Erik Emilsson, som huvudansvarig revisor. Erik Emilsson är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Delta PHI granskas av Isla Lipana & Co, en filippinsk revisionsfirma, som är en del av PricewaterhouseCoopers International Limited och företräds av Mr Rodelio C. Acosta.