Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Ledning i Sverige

Styrelsen i Delta Minerals består av Håkan Gustafsson, Christian Bönnelyche samt Habeebur Rahman Kudraikar.

Håkan Gustafsson

VD & Styrelseledamot

Styrelseordförande i Delta Environmental Projects AB sedan december 2013 och VD och styrelseledamot sedan maj 2018. Styrelseordförande i Dome Energy AB (publ) sedan 2011 (ledamot 2010). Har verkat i Filippinerna sedan 2009. Håkan Gustafsson har en omfattande internationell bakgrund med ledande befattningar som VD/divisionschef i Sverige och internationellt inom olja & gas och mineraler bl a Kuwait Petroleum, Swedish Match och Dellner Couplers. Han har en civilekonomexamen från Lunds universitet samt en internationell managementutbildning.

Håkan Gustafsson

Habeebur Rahman Kudraikar

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Habeebur Rahman Kudraikar är svensk medborgare och bosatt i Linköping. Rahman är bergsingenjör från Moskvas Universitet samt civilekonom från Uppsala Universitet. Han har varit verksam inom olja och gas och under flera år verksam i framför allt Ryssland. Han har bl.a. varit anställd i Thomesto; ett handelshus i Sverige och Finland. Han har också nära kontakter med Indien inom råvarusektorn.

Habeebur Rahman

Christian Bönnelyche

Styrelseordförande

Christian Bönnelyche är invald i styrelsen 2015 och som var VD september 2016-maj 2018. Christian Bönnelyche har flerårig erfarenhet från oljebranschen; Kuwait Petroleum och Svenska Statoil. Han har mångårig erfarenhet inom marknadsföring och försäljning på såväl kundsidan som konsult. Christian har också arbetat inom online gambling, tex Unibet och som media- och reklamkonsult. Christian var VD på spelbolaget Playhippo AB, noterat på AktieTorget samt driver det egna företaget Consumer Minds inom mobil och digital marknadsföring. Christian är utbildad i marknadsföring från Schartau och RMI Berghs.

Christian Bönnelyche