Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Tillstånd

Övergripande i Filippinerna krävs två tillstånd; ISAG och ECC. ISAG (Industrial Sand & Gravel) kan liknas vid ett brytningstillstånd och möjliggör Bolagets verksamhet. ECC (Environmental Compliance  Certificate) beskriver de förutsättningar och miljöbegränsningar som gäller för Bolaget och kan liknas vid ett miljötillstånd. Det finns olika sätt för Bolaget att få tillstånd. Bolaget kan själv utveckla produktionsanläggningen och skaffa nödvändiga tillstånd eller ta del av redan befintliga tillstånd exempelvis genom avtal med markägare; sk 3:e partsavtal.