Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Marknadsöversikt

Landfyllnad

Landfyllnad (reclamation) genomförs för att skapa nya landområden, t.ex. i närheten av växande städer och flygplatser. Världens befolkning ökar i en snabb takt och i några av Asiens största länder håller landytan för infrastruktur i närheten av tätbebyggda områden att ta slut. Med ökad globalisering och ekonomisk tillväxt är flera länder verksamma med utbyggnad/utfyllnad av landområden. I Sydostasien finns ett stort fokus på att skapa nya landområden. 

Cirka 40 miljarder ton sand och grus utvinns årligen till byggnadsindustrin och landfyllnadsprojekt. För att fylla en kvadratkilometer landyta krävs det 37,5 miljoner kubikmeter sand.

Marknadsdrivare

Befolkning 

Ökande befolkning medför ett ökat behov av infrastruktur som exempelvis nya flygplatser, hamnar och nya rekreationsområden. 

Prissättning 

På grund av ökande befolkning och konkurrens länder emellan, framförallt i Sydostasien, ökar priset på land. Utfyllnad av landområden är mindre kostsamt jämfört med att köpa mark. Med modern utrustning och logistik kan utbyggnad av landområden ske till marknadsmässiga priser. 

Framsteg inom sjö- och lufttransport 

Under de sista åren har skillnaden ökat kraftigt beträffande storlek och kapacitet för containers, vilket i sin tur påverkar storleken på hamnar och dess utformning. Flera länder expanderar sina hamnar för att möta denna snabba utveckling.

Miljömässiga hot

Landfyllnad påverkar naturens ekosystem. Effekterna av landfyllnad kan påverka den naturliga omvandlingen av kustlinjer och kustnära biologiska resurser som fiske, sediment, mangrove och rev. En naturlig omvandling av en kustlinje är viktigt för en hållbar livsmiljö och som skydd mot naturkatastrofer. 

Politiska frågor

På grund av geopolitiska frågor och tvister gällande internationella havsgränser har många länder infört förbud mot sand export exempelvis Malaysia år 1997, Indonesien år 2007, Kambodja och Vietnam år 2009. Det innebär att efterfrågan på sand från länder utan exportförbud såsom Filippinerna ökar. Restriktioner mot sandexport resulterar ofta i en potentiell ökad efterfrågan med ökade priser för sand.

Singapore har tex infört ett system för statliga projekt, där så kallad kvota finns för att säkerställa att inte all sand kommer från Singapores närområde. I vissa fall måste upp till 40 % komma från Filippinerna eller länder/områden med samma avstånd från Singapore.

Konkurrenter

Det finns få konkurrenter i Filippinerna med liknande profil som Delta. Ett närliggande exempel är Omnico i Ilocos Norte; nordvästra Luzon. Flera konkurrenter på Filippinerna är relativt kortfristiga och ibland bara verksamma några år. Huvuddelen av deras produktion och försäljning av sand och grus avser lokala marknader.

I Sydostasienregionen finns konkurrenter framför allt i Kambodja och Myanmar. 

Deltas affärsmöjligheter kan attrahera nya aktörer. Det är dock svårt att hantera hela kedjan av viktiga faktorer, som produktion, logistik och tillståndsprocesser, som är nödvändiga. Delta PHI:s goda förbindelser med filippinska myndigheter är då av stor vikt.