Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Socialt ansvar & miljöansvar

Hållbar utveckling

Delta verkar för en långsiktigt hållbar utveckling och strävar efter att förädla projekt på ett ansvarsfullt sätt i samklang med andra intressen i vår omgivning. Vårt mål är att förbättra miljön och sociala förhållanden och samtidigt förbli konkurrensmässig med goda etiska värderingar.

Socialt ansvar

Delta eftersträvar att värna om hälsa och säkerhet för medarbetare, ortsbefolkning och andra som i olika utsträckning påverkas av verksamheten. Vi ska i största utsträckning anställa människor från områden där vi är verksamma.

Vi tror att en del av vår framgång beror på förmågan att skapa och underhålla relationer på lokal, regional och nationell nivå. Detta kan endast uppnås om vi som bolag engagerar oss i samhällsutvecklingen och är en del av den.

Miljöansvar

Deltas miljöansvar innebär ett ständigt arbete med att förstå verksamhetens miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att investera i och använda oss av den bästa tillgängliga tekniken och arbetsmetoderna och göra mer än vad lagar och regler kräver.