Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Produktionsprocess

Produktionsprocess & Logistik

Vid de planerade produktionsanläggningarna kommer sanden efter att den tagits upp ur floden med grävskopa eller hjullastare att lastas på ett transportband för att samlas vid en lagringsplats vid flodmynningen (500-1 000 meter). Efter processbehandling/siktning och lagring transporteras sanden vidare via ett ca 100-200 meter långt transportband till de oceangående fartygen.

Storleken på dessa s.k. Panamaxfartyg är ofta 50 000 ton och med en lastningskapacitet på 8 000-15 000 ton per dygn. Farleder och vattendjup för dessa fartyg är viktiga frågor för en effektiv logistikhantering. Initialt sker lastningen direkta från kaj/pir alternativt med pråmar. Utlastningen kan påverkas av väder och vind inklusive monsunperioder. Helst ska utlastning kunna ske under hela året.

Illustration av den planerade logistiken vid sandupptagningen