Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Produktionsanläggningar

I Antique, en provins i sydvästra Filippinerna, har Delta ett operatörsavtal beträffande produktion. Bolaget betalar en royalty till ägaren, som innehar alla nödvändiga tillstånd.

I Cotabato i sydvästra Filippinerna har Delta nyligen påbörjat ett samarbetsavtal. Det är ett sk 3:e partsavtal, där operatören äger och driver verksamheten som underleverantör.

Nuvarande produktionsanläggning i Aparri

Aparri, beläget i norra Luzon i Cagayanprovinsen i Filippinerna, är Bolagets testanläggning som utvecklat Bolagets processkunskap. Anläggningen används för marknadsföring samt provleveranser.

Produktionsplatser

I Antique i sydvästra Filippinerna, har Delta ett operatörsavtal för export söderut till exempelvis Singapore och Indonesien.

För export till Taiwan, södra Kina inklusive Hongkong och längre norrut som till Sydkorea är Aparri i norra Filippinerna aktuell.

Vidare har Delta ett tredje parts-avtal (3rd party agreement) med CotaBato i södra Filippinerna och Legazpi i mellersta östra Filippinerna.