Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Ledning i Filippinerna

Styrelsen i Filippinerna består av Håkan Gustafsson, Cornelio Casido, Thomas Lundgren, Gloria Venson samt Herminio Liwanag. 

Den operativa verksamheten i Filippinerna hanteras av Cornelio Casido. Han har mångårig erfarenhet av att driva gruvverksamhet i Filippinerna och har mycket goda kontakter i gruvministeriet samt är ordförande sedan många år för Filippinernas gruvingenjörers förening.

Håkan Gustafsson

STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelseordförande i Dome Energy AB (publ) sedan 2011 (ledamot 2010). Har verkat i Filippinerna sedan 2009. Håkan Gustafsson har en gedigen internationell bakgrund med ledande befattningar som VD/divisionschef i Sverige och internationellt inom olja & gas och mineraler bl a Kuwait Petroleum, Swedish Match och Dellner Couplers. Han har en civilekonomexamen från Lunds universitet samt en internationell managementutbildning.

Cornelio Casido

VD och Styrelseledamot

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS INC, FILIPPINERNA
Presidentrådgivare och auktoritet inom mineralindustrin i Filippinerna och gruvingenjör från Adamson University och Luleå tekniska universitet. Cornelio Casido var tidigare verksam i tyska Bayers filippinska dotterbolag med inriktning på mineraler. Han har mångårig erfarenhet av gruvverksamhet i Filippinerna och har mycket goda kontakter i gruvministeriet. Sedan många år ordförande för Filippinernas gruvingenjörers förening.

Gloria Venzon

Styrelseledamot och treasurer

Gloria Venzon är auktoriserad revisor på Filippinerna. Hon har framgångsrikt drivit sitt eget företag de senaste 30 åren. Hon har utfört revision i både små och stora företag och fungerar som en affärskonsult till olika företag i tjänstesektorn, fastighetssektorn och tillverkningssektorn.

Herminio Liwanag

Styrelseledamot och company secretary

Valdes in i Delta Minerals´styrelse 2013. Han är advokat och company secretary för olika företag i Filippinerna. Mr Liwanag har en Bachelor of Arts från Far Eastern University i Manila. Han har också en Bachelor of Law från Ateneo de Manila. Han var tidigare Senior Partner hos Bengzon Law Office i Manila, Filippinerna. Han är en praktiserande advokat sedan 1986 och är specialiserad inom företags- och arbetsrätt.

Thomas Lundgren

Styrelseledamot

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS INC, FILIPPINERNA
Tidigare VD för Delta och Kopparberg Mineral samt CFO för Scan Mining; de två senare noterade gruvbolag på svenska börser. Thomas Lundgren var medgrundare till Nordic Iron Ore. Han har innehaft flera ledande befattningar i Sverige, Tyskland och Schweiz. Han har en MBA från INSEAD i Frankrike och en examen i teknisk fysik från KTH.