Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Delårsrapport för perioden juli-december 2018

2019-03-14

Perioden juli till december 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -412 (-4 709) TSEK 
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 559 (-25 989) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,16) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
 • Förnyat LOI från Salimgruppen avseende Antique
 • Aparri - förberedelser och förhandlingar för försäljning till Hong Kong och södra Kina
 • Byte av produktionssite för Indien leveranserna. 
    

Helåret 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 855 (-7 826) TSEK 
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -3 297 (-29 774) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,18) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,01 (0,03) SEK
 • Antique- förberedelser för försäljning till Indonesien 

VD har ordet

Delta Environmental Projects erhöll i början av augusti 2018 ett förnyat LOI från Salimgruppen för att bekräfta deras fortsatta intresse att köpa material från Antique. Förberedelser med möten i Filippinerna har skett under hösten.

På senare tid har Hong Kong med utvecklingen av den nya flygplatsen blivit högintressant. Aparri är idealiskt belägen för att leverera fyllnadsmaterial till Hong Kong. Förhandlingar sker med flera intressenter för fyllnadsmaterial från Aparri.
Intresset för sandmaterial till Indien är fortsatt stort. Vi tror oss ha hittat en site för de indiska leveranserna.  Det stora intresset för material till Indien ger oss goda skäl att tro att Indien kan bli en viktig marknad för Delta Environmental Projects. Ytterligare arbete återstår med denna site och med operativa frågor kring produktion och utlastning.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör