Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Delårsrapport för perioden juli – december 2019

2020-03-10

  delarsrapport-for-perioden-juli-december-2019.pdf


Perioden juli - december 2019

  • Rörelseresultatet uppgick till -633 (-412) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -32 (-2546) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,002 (-0,025) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,009) SEK
  • Delta är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial; fyllnadssand som byggmaterialsand har ökat kraftigt sedan hösten 2018 såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredje parts anläggning för Delta i mellersta Filippinerna är nu inne i en slutförhandling för leverans av sand till i första hand Indien. Vi förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Förhandlingar för exportleveranser har varit inne i sina slutskeden avseende kunder i södra Kina. Dessvärre har Delta också påverkats av det sk coronaviruset som försenat leveranser planerade i början på året.

Så snart coronaviruset är under kontroll räknar vi med att påbörja leveranser till södra Kina.

På senare tid har Hong Kong och ytterligare delar av södra Kina blivit högintressanta marknader. För Hong Kong har infrastrukturutvecklingen, inklusive den nya flygplatsen, blivit mycket intressant.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör