Delta Environmental Projects

– ett miljöprojekt i Filippinerna

Revisor

Vid extrastämman i december 2018 valdes Revideco AB (556253-1037) omvaldes som revisor i bolaget med Erik Emilsson, som huvudansvarig revisor. Erik Emilsson är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Delta PHI granskas av Isla Lipana & Co, en filippinsk revisionsfirma, som är en del av PwC network (PricewaterhouseCoopers International Limited) och företräds av Mr Rodelio C. Acosta.